Կորագծագրեր և էսքիզներ

  1. Կորագծագրեր պատվերով:
  2. Էսքիզային  հավաքածուներ պատվերով:
  3. Թեմատիկ և բեմական հագուստի կապսուլային մշակումներ պատվերով

Գոհար Սահինյանի Հագուստի և կերպարի կիրառական մոդելավորման հեղինակային արվեստանոցը առաջարկում է 

 Հագուստ արտադրող փոքր,միջին և միկրո ձեռնարկություններին

  • նորաձև հագուստի տեսականիի մշակում;
  • աշխատանքային լեկալների մշակում;
  • նոր ոճի և ուղղության մշակում;
  • գոյություն  ունեցող  ոճի  զարգացում;
  • միևնույն կոնստրուկտիվ հիմքի վրա տարբեր մոդելների նախագծում;
  • հիմքային գծագրերի վերամշակում;
  • նախագծող անձնակազմի վերապատրաստում;

հիմնվելով ժամանակակից միտումների և ձեր ձեռնարկության հնարավորությունների վրա: